მართკუთხედის ფორმა

19 ადამიანი ათვალიერებს აღნიშნულ პროდუქტს.

აღწერა