მართკუთხედის ფორმა

14 ადამიანი ათვალიერებს აღნიშნულ პროდუქტს.

აღწერა