ავტომობილის განბაჟების კალკულატორი

 
 გამოშვების წელი:
 ძრავის მოცულობა:

  აქციზი: ლარი
  საბაჟო გადასახადი: ლარი
  საბაჟო მოსაკრებელი: 150 ლარი
  ტექ.პასპორტი და ნომერი: 125 ლარი
   
  საბოლოო თანხა: ლარი = USD

 

 

  

მოტოციკლების და სპეცტექნიკის განბაჟების დროს განბაჟების ღირებულება შეადგენს სატრანსპორტო საშუალების ღირებულების 18% -ს + საბაჟო

    მომსახურების გადასახადი 300 ლარი, მოტოციკლის ტექნიკური დათვალიერების და ტექნიკური პასპორტის აღების საფასური შეადგენს 62 ლარს.