იაპონიისაუქციონებზეგასაყიდიავტომობილისწლოვანებაგანისაზღვრებაპირველადირეგისტრაციისმიხედვით, რაც რიგ  შემთხვევებში არ ემთხვევა ავტომობილის რეალური გამოშვების წელს, ეს უზუსტობა კი  განბაჟებისდროსმყიდველსუქმნისგარკვეულ დისკომფორტს (განბაჟებისას ფასის სხვაობა). ზუსტი გამოშვებისთარიღის დასადგენად,ქვემოთმოცემულველშიჩაწერეთავტომობილისძარისნომერი,  აირჩიეთ მწარმოებლი და დააჭირეთ გამოშვების თარიღის დადგენას-ს, შედეგად თქვენ უფასოდ მიიღებთ ავოტმობილის შესახებ შემდეგ ინფორმაციას: 1. გამოშვების წელი და თვე, 2. ძრავის პარამეტრები, 3. გადაცემის კოლოფის ტიპი, 4. ავტომობილის ფერის კოდი, 5. სალონის კოდი, 6. ნომერი კატალოგში, 7. მოდელის კოდი, 8. მახასიათებლები, 9. ურთიერთთავსებადი ძარები, 10. საიდენტიფიკაციო ნომერი.