კონტეინერის ტიპები, კონტეინერში ავტომობილების ჩათვირთვის სქემა, კონტეინერის ზომებისა და ავტომობილების რაოდენობის მიხედვით

 

 

 

 

 

20' x 8'6' Dry Freight ISO Containers40' x 8'6' Dry Freight ISO Containers20' Flat Rack Refurbished40' Flat Rack Refurbished20' x 8'6' Open Top ISO Containers40' x 8'6' Open Top ISO Containers20' x 8'6' Refrigerated (Reefer) ISO Containers

20' x 8'6" Dry Cargo ISO Containers

20' x 8'6' Dry Freight ISO Containers

FOR SHIPPING RATES CLICK HERE

APX Container Type

Length

Height

Width

Door Opening

Exterior

Interior

Exterior

Interior

Exterior

Interior

Height

Width

20' DRY FREIGHT

19'10 ВЅ"

19'4 Вј"

8'6"

7'9 7/8"

8'0"

7'8 ВЅ"

7'5 5/8"

7'8 ВЅ"

APX Container Type

Tare Weight in pounds

Payload in pounds

Gross Weight in pounds

Cubic Capacity in cubic feet

20' DRY FREIGHT

5,015

47,895

52,910

1,166

CONTAINERS ARE  WATERTIGHT  WITH GOOD FUNCTIONAL LOCKING DOORS AND GASKETS

40' x 8'6" Dry Cargo ISO Containers

40' x 8'6' Dry Freight ISO Containers

FOR SHIPPING RATES CLICK HERE

APX Container Type

Length

Height

Width

Door Opening

Exterior

Interior

Exterior

Interior

Exterior

Interior

Height

Width

40' DRY FREIGHT

40'0"

39'5 ВЅ"

8'6"

7'9 7/8"

8'0"

7'8 ВЅ"

7'5 5/8"

7'8 ВЅ"

APX Container Type

Tare Weight in pounds

Payload in pounds

Gross Weight in pounds

Cubic Capacity in cubic feet

40' DRY FREIGHT

8,377

58,823

67,200

2,377

CONTAINERS ARE  WATERTIGHT  WITH GOOD FUNCTIONAL LOCKING DOORS AND GASKETS

20' Flat Rack

20' Flat Rack Refurbished

FLAT RACK PRICING PLEASE EMAIL

APX Container Type

Length

Height

Width

Height Collapsed

Exterior

Interior

Exterior

Interior

Exterior

Interior

Height

20' FLAT RACK

19'10 ВЅ"

19'6 5/8"

8'6"

7'5 d"

8'0"

7'8 ВЅ"

1 ВЅ"

APX Container Type

Tare Weight in pounds

Payload in pounds

Gross Weight in pounds

Cubic Capacity in cubic feet

20' FLAT RACK

6,060

68,890

74,950

1,166

FLAT RACKS ARE SCARCE AND A REPOSITIONING MAY TAKE UP TO 10 DAYS IN SOME MARKETS IN USA

40' Flat Rack

40' Flat Rack Refurbished

FLAT RACK PRICING PLEASE EMAIL

APX Container Type

Length

Height

Width

Height Collapsed

Exterior

Interior

Exterior

Interior

Exterior

Interior

Height

40' FLAT RACK

40' 0"

38' 3"

8' 6"

6' 5 d"

8' 0"

7' 8 ВЅ"

2' 1 ВЅ"

APX Container Type

Tare Weight in pounds

Payload in pounds

Gross Weight in pounds

Cubic Capacity in cubic feet

40' FLAT RACK

13,448

85,759

99,207

1,766

FLAT RACKS ARE SCARCE AND A REPOSITIONING MAY TAKE UP TO 10 DAYS IN SOME MARKETS IN USA

20' x 8'6" Open Top ISO Containers

20' x 8'6' Open Top ISO Containers
20' x 8'6" Steel Open Top

OPEN TOP PRICING PLEASE EMAIL

APX Container Type

Length

Height

Width

Door Opening

Exterior

Interior

Exterior

Interior

Exterior

Interior

Height

Width

20' OPEN TOP

19'10 ВЅ"

19'4 Вј"

8'6"

7'9 7/8"

8'0"

7'8 ВЅ"

7'5 5/8"

7'8 ВЅ"

APX Container Type

Tare Weight in pounds

Payload in pounds

Gross Weight in pounds

Cubic Capacity in cubic feet

20' OPEN TOP

5,015

47,895

52,910

1,166

OPEN TOP CONTAINERS ARE SCARCE IN SOME MARKETS AND MAY TAKE UP TO 10 DAYS TO REPOSITION FOR LOADING

40' x 8'6" Open Top ISO Containers

40' x 8'6' Open Top ISO Containers
20' x 8'6" Steel Open Top Refurbished

OPEN TOP PRICING PLEASE EMAIL

APX Container Type

Length

Height

Width

Door Opening

Exterior

Interior

Exterior

Interior

Exterior

Interior

Height

Width

40' OPEN TOP

40'0"

39'5 ВЅ"

8'6"

7'9 7/8"

8'0"

7'8 ВЅ"

7'5 5/8"

7'8 ВЅ"

APX Container Type

Tare Weight in pounds

Payload in pounds

Gross Weight in pounds

Cubic Capacity in cubic feet

40' OPEN TOP

8,377

58,823

67,200

2,377

OPEN TOP CONTAINERS ARE SCARCE IN SOME MARKETS AND MAY TAKE UP TO 10 DAYS TO REPOSITION FOR LOADING

20' x 8'6" Refrigerated (Reefer) ISO Containers

20' x 8'6' Refrigerated (Reefer) ISO Containers
20' x 8'6" Refrigerated Container

REFFER PRICING PLEASE SEND EMAIL WITH DETAILS

APX Container Type

Length

Height

Width

Door Opening

Exterior

Interior

Exterior

Interior

Exterior

Interior

Height

Width

20' REEFER

19'10 ВЅ"

18' 0"

8'6"

7'4 ВЅ"

8'0"

7'4"

7'4 ВЅ"

7'4"

APX Container Type

Tare Weight in pounds

Payload in pounds

Gross Weight in pounds

Cubic Capacity in cubic feet

20' REEFER

6,440

46,470

52,910

1,166 - 995

BOOKINGS FOR REFRIGERATED CONTAINERS SHOULD BE MADE AT LEAST 15 DAYS IN ADVANCE - WE HAVE DONE MIRACLES IN THE PAST BUT NO GUARANTEES ON IMMEDIATE SPACE

40' x 8'6" Refrigerated (Reefer) ISO Containers

40' x 8'6' Refrigerated (Reefer) ISO Containers
40' x 8'6" Refrigerated Container

REFFER PRICING PLEASE SEND EMAIL WITH DETAILS

APX Container Type

Length

Height

Width

Door Opening

Exterior

Interior

Exterior

Interior

Exterior

Interior

Height

Width

40' REEFER

40'0"

37'11"

8'6"

7'2 ВЅ"

8'0"

7'4"

7'2 ВЅ"

7'4"

APX Container Type

Tare Weight in pounds

Payload in pounds

Gross Weight in pounds

Cubic Capacity in cubic feet

40' REEFER

9,590

60,960

70,550

1,965 - 2,059

40' x 9'6" Refrigerated (Reefer) ISO Containers

40' x 8'6' Refrigerated (Reefer) ISO Containers
40' x 9'6" Refrigerated Container

REFFER PRICING PLEASE SEND EMAIL WITH DETAILS

APX Container Type

Length

Height

Width

Door Opening

Exterior

Interior

Exterior

Interior

Exterior

Interior

Height

Width

40' REEFER

40'0"

37'11"

9'6"

8'2 ВЅ"

8'0"

7'4"

8'2 ВЅ"

7'4"

APX Container Type

Tare Weight in pounds

Payload in pounds

Gross Weight in pounds

Cubic Capacity in cubic feet

40' REEFER

9,660

60,890

70,550

2,289 - 2,366

BOOKINGS FOR REFRIGERATED CONTAINERS SHOULD BE MADE AT LEAST 15 DAYS IN ADVANCE - WE HAVE DONE MIRACLES IN THE PAST BUT NO GUARANTEES ON IMMEDIATE SPACE