Refine Search


Compare - 0 items


No items to compare

Photos ·  List

MITSUBISHI PAJERO

Mitsubishi Pajero
5.200$  | იაპონია
Posted 2744 days ago to ავტომობილები

იყიდება "MITSUBISHI PAJERO" 1997წ გამოშვება ფასი – 5200$ ფოთამდე. ტელ: 598 115 225. 574404444. შპს...

Add to Compare    Share  Add to favorites  Details   Contact
Gold
 

Mitubibishi Colt 2004

Mitsubishi COLT
3.300$  | გზაში საქ–სკენ.
Posted 1985 days ago to ავტომობილები

იყიდება Mitubibishi Coltსაუკეთესო მდგომარეობაში, ფასი ფოთამდე - 3300(ტრანსპორტირების...

Add to Compare    Share  Add to favorites  Details   Contact

MITSUBISHI DELICA 2001

Mitsubishi DELICA
4.999$  | საქართველო, თბილისი
Posted 1985 days ago to ავტომობილები

იყიდება MITSUBISHI DELICA 2001 წლის გამოშვება , საუკეთესო მდგომარეობაში, ავტომობილი...

Add to Compare    Share  Add to favorites  Details   Contact

იყიდება

Mitsubishi Airtrek
2.700$  | გზაში საქ–სკენ.
Posted 2504 days ago to ავტომობილები

მანქანის ფასი მოცემულია იაპონიაში. ჩამოვა 2 თვეში. დაემატება...

Add to Compare    Share  Add to favorites  Details   Contact

იყიდება

Mitsubishi Airtrek
3.000$  | გზაში საქ–სკენ.
Posted 2513 days ago to ავტომობილები

მანქანის ფასი მოცემულია იაპონიაში. ჩამოვა 2 თვეში. დაემატება...

Add to Compare    Share  Add to favorites  Details   Contact

MITSUBISHI AIRTREK

Mitsubishi Airtrek
7.500$  | საქართველო
Posted 2521 days ago to ავტომობილები

იყიდება მიცუბის აირტრეკი 2003წლის გამოშვება საუკეთესო მდგომარეობაში. ტელ:...

Add to Compare    Share  Add to favorites  Details   Contact

MITSUBISHI COLT

Mitsubishi COLT
3.550$  | საქართველო, თბილისი
Posted 2528 days ago to ავტომობილები

იყიდება "MITSUBISHI COLT" საუკეთესო მდგომარეობაში. 2002წ გამოშვება. ფასი 3550$ ტელ: 898 115 225. 555 20...

Add to Compare    Share  Add to favorites  Details   Contact

MITSUBISHI PAJERO IO

Mitsubishi PAJERO IO
4.750$  | იაპონია
Posted 2652 days ago to ავტომობილები

იყიდება "MITSUBISHI PAJERO IO" საუკეთესო მდგომარეობაში. 2002წ გამოშვება ფასი – 4750$ ფოთამდე...

Add to Compare    Share  Add to favorites  Details   Contact

MITSUBISHI PAJERO IO

Mitsubishi PAJERO IO
6.500$  | იაპონია
Posted 2652 days ago to ავტომობილები

იყიდება "MITSUBISHI PAJERO IO" საუკეთესო მდგომარეობაში. 2003წ გამოშვება ფასი – 6500$ ფოთამდე...

Add to Compare    Share  Add to favorites  Details   Contact

MITSUBISHI PAJERO IO

Mitsubishi PAJERO IO
5.550$  | იაპონია
Posted 2652 days ago to ავტომობილები

იყიდება "MITSUBISHI PAJERO IO" საუკეთესო მდგომარეობაში. 2002წ გამოშვება ფასი – 5550$ ფოთამდე...

Add to Compare    Share  Add to favorites  Details   Contact